จองที่ร้าน WAKANUI Grill Dining Bar Tokyo

[About reservation]
■ Temporarily, We will take a reservation up to 8 people.
■ For reservations for 7 to 8 people, we will invited into 2 tables.
■ Seat reservations are only available for customers using meals.
■ We will not accepts reservations for bar and light meal.
■ Please note that the seat selection may not be subject to your request.
■ If you have any allergy or poor food ingredients, please fill in the request column.

【Age restriction for children】
■ Children of dinner time will be at least elementary school students.
■ There is no age limit at lunch time.

【Dress Code】
■ Smart casual
■ Beach sandals, men's sleeveless, sandals please refrain.

[About cancellation]
■ Since there are people waiting for the seat on the day, in case of cancellation please contact us as soon as possible.
■ If you do not receive a message after 30 minutes of reservation time, we may be forced to treat you as cancellation. If you are late please contact us.

【About accompanying pets】
■ We can not accept pets including outdoor terrace seats.
5 ปีและต่ำกว่า
1 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.