จองที่ร้าน WAKANUI Grill Dining Bar Tokyo

【About business hours】
■ Business hours■
  ・Lunch Weekday:11:30~14:30(L.O 13:30)
      Weekend:11:30~15:00(L.O 14:00)
  ・Dinner:17:30~22:00(L.O 21:00)
 
【About terrace seats】
Please note that, we do not accept reservations or requests for the terrace seats.
■The terrace seats are a space that customers who have eaten at the restaurant can use before and after meals.
■If you wish to use the terrace, please ask to the staff when on the day.
■Please note that, If rainy or strong winds, can not be used there.

[About reservation]
■ Seat reservations are only available for customers using meals.
■ We will not accepts reservations for bar and light meal.
■ Please note that the seat selection may not be subject to your request.
■ If you have any allergy or poor food ingredients, please fill in the request column.

【Age restriction for children】
■ Children of dinner time will be at least elementary school students.
■ There is no age limit at lunch time.

【Dress Code】
■ Lunch:No flip flaps are allowed.
■ Dinner:Smart casual dress code applies. No flip flaps, sports clothes including shorts, or tank tops are allowed.
■ If you are wearing excessive perfume, you may be refused entry.

[About cancellation]
■ Since there are people waiting for the seat on the day, in case of cancellation please contact us as soon as possible.
■ If you do not receive a message after 30 minutes of reservation time, we may be forced to treat you as cancellation. If you are late please contact us.

【About accompanying pets】
■ We can not accept pets including outdoor terrace seats.
5 ปีและต่ำกว่า
1 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.