จองที่ร้าน WAKANUI Grill Dining Bar Tokyo

[About reservation]
■ Please note that the seat selection may not be subject to your request.
■ If you have any allergy or poor food ingredients, please fill in the request column.
Please contact directly to the store when booking more than 9 people.

[About cancellation]
■ Since there are people waiting for the seat on the day, in case of cancellation please contact us as soon as possible.
■ If you do not receive a message after 30 minutes of reservation time, we may be forced to treat you as cancellation. If you are late please contact us.
In case
【About accompanying pets】
We can not accept pets including outdoor terrace seats.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.