จองที่ร้าน World Beer Museum Tokyo Skytree Town Solamachi

◆Please telephone or e-mail us if you would like to make a reservation with other number of customers.
◆Because of wheather condition, it is possible that you cannot have the exact tables that you would like to have.
◆We do have the terrace seats from April untill October. Please feel free to make a reservation for the terrace seats.
※If the wheather condtion is bad, even if you make a reservation for the terrace seats, we ask you to have indoor tables.

◆Even if you cannot have a reservation on internet, most of the time a lot of tables are available. Please feel free to telephone or e-mail us for reservation.
※We cannot accept reservations on weekend or holiday seasons. Please come directly to the restaurant.
โปรดเลือกเวลาในโซนเวลาท้องถิ่นของร้าน

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

※ โปรดมั่นใจว่าคุณจะได้รับอีเมล์จาก "tablecheck.com" domain
รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.