Đặt bàn tại World Beer Museum Tokyo Skytree Town Solamachi

◆Please telephone or e-mail us if you would like to make a reservation with other number of customers.
◆Because of wheather condition, it is possible that you cannot have the exact tables that you would like to have.
◆We do have the terrace seats from April untill October. Please feel free to make a reservation for the terrace seats.
※If the wheather condtion is bad, even if you make a reservation for the terrace seats, we ask you to have indoor tables.

◆Even if you cannot have a reservation on internet, most of the time a lot of tables are available. Please feel free to telephone or e-mail us for reservation.
※We cannot accept reservations on weekend or holiday seasons. Please come directly to the restaurant.
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

Chi tiết Khách

※ Hãy chắc rằng bạn nhận được email từ tên miền "tablecheck.com"
Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.