จองที่ร้าน XIRINGUITO Escribà

▶All tables are available for 2 hours.
▶Tables cannot be specified.
▶Please contact us if you need to change or cancel your reservation. If more than 15 minutes exceed the reserved time without your contact, the reservation will be cancelled automatically.
▶Please fill the occasions (e.g. birthday, business use) in the REQUEST below.
▶500JPY as cover charge will be charged per person after 5pm.
▶Menu may change depending on conditions.
▶Please fill the details in the QUESTION 1 below if you have any food allergies, special requests about food or dietary restrictions.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any food allergies or special requests about food, please fill the details in. If not, please answer "None".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.