จองที่ร้าน Yakiniku Jambo Shinozakihonten

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶ All seats are available for 2 hours.
▶If you can't contact us after 20 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶Please contact the store directly for reservations of 6 people or more.
▶Please note that we do not reserve meat, hamburgers, side menus, etc.
▶Tentative reservations are not possible. Please note that we may cancel multiple reservations at the same time.
▶We do not accept birthday plates. Please contact us if you would like to bring your own cake, etc.
▶We charge cancellation fees even for reasons due to transportation problems, such as airplanes.

Inquiries by phone: 03-3679-8929
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any food allergies, please let us know.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.