Đặt bàn tại Yakiniku Jambo Shinozakihonten

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶ All seats are available for 2 hours.
▶If you can't contact us after 20 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶Please contact the store directly for reservations of 6 people or more.
▶Please note that we do not reserve meat, hamburgers, side menus, etc.
▶Tentative reservations are not possible. Please note that we may cancel multiple reservations at the same time.
▶We do not accept birthday plates. Please contact us if you would like to bring your own cake, etc.
▶We charge cancellation fees even for reasons due to transportation problems, such as airplanes.

Inquiries by phone: 03-3679-8929
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.