จองที่ร้าน Zauo Shibuya

※March 2nd, 2023 is closed all day due to the construction of the fishpond.
▶There is no seat that you can fish directly from your seat.
▶Available time of your seat is 2hours.
▶You need to make a reservation for the course meal by the day before,
and you can only make a reservation for one type per pair.
▶You can't specify type of seat by this online reservation system.
▶All seats are no smoking area.
▶If you can't come even after 15minutes of your reservation time,
your reservation will be canceled automatically.
▶If you have any question or want to reserve course meal, please call us.

Thank you for your understanding.
+81-3-6427-0207
12 ปีและต่ำกว่า
2 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

A mini dessert plate is available for birthday customers. If you wish, please enter the name of the birthday person to write on the plate.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป