Đặt bàn tại Zauo Shibuya

▶There is no seat that you can fish directly from your seat.
▶Available time of your seat is 2hours.
▶You need to make a reservation for the course meal by the day before,
and you can only make a reservation for one type per pair.
▶You can't specify type of seat by this online reservation system.
▶All seats are no smoking area.

《 Precautions for cancellation 》
※Please note that if you cancel the course meal or fishing set on the day, there is a cancellation charge.
If you can't come even after 15minutes of your reservation time, your reservation will be canceled automatically.

If you have any questions, please call us.
+81-3-6427-0207
dưới 12 tuổi
dưới 2 tuổi

Yêu cầu

A mini dessert plate is available for birthday customers. If you wish, please enter the name of the birthday person to write on the plate. Please tell the staff 10 min before the time you want the cake served.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.