จองที่ร้าน Zenshutoku Marunouchi Building

[Regarding reservations]
・For reservations of 11 people or more, please contact the store.

[Regarding changes and cancellations]
・Please contact the store directly for changes in the number of people and plans.
・Please contact us by the day before to cancel.

[Regarding reservations for private rooms]
We will charge 10,000 yen per room as a private room fee.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in if you have food allergies.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป