Đặt bàn tại Zenshutoku Marunouchi Building

[Regarding reservations]
・For reservations of 11 people or more, please contact the store.

[Regarding changes and cancellations]
・Please contact the store directly for changes in the number of people and plans.
・Please contact us by the day before to cancel.

[Regarding reservations for private rooms]
We will charge 10,000 yen per room as a private room fee.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please fill in if you have food allergies.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.