Đặt bàn tại Atrium Lounge - ANA InterContinental Tokyo

Thank you for your patronage at ANA InterContinental Tokyo.
Opening hours are subject to change without notice depending on conditions.
We thank you for your understanding and cooperation.


Business hours
9:00a.m.-9:00p.m. (8:30p.m. L.O.)

○ Afternoon tea set (120 minutes) ○
Part 1: 11:00~ / 11:30~ / 12:00~
Part 2: 13:00~ / 14:00~ / 14:30~
Part 3: 16:00~ / 16:30~ / 17:00~
Part 4: 18:30~ / 19:00~
* Last order will be 30 minutes before the end


◆We do not accept seat assignments. Please note that we may not be able to meet your request.

●If you have any food allergies, please enter them in the request column.
●If you would like a message plate for an anniversary, etc., please enter it in the request column. (within 20 characters)


Reservation / Inquiry by Phone 03-3505-1185 (9:00a.m.-9:00p.m.)
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Món

Yêu cầu

If you would like a message plate for an anniversary, etc., please enter it in the request column. (within 20 characters)

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.