Đặt bàn tại Maizuru Park BBQ GARDEN

■Business hours
11:00-21:30 (last order until 21:00)
*Seats are 2 hour system

■About the number of users per site
[Table site] 1 site Capacity 8 people
[Sofa site] 1 site Capacity 6 people
[Lounge site] 1 site Capacity: 6 people (sites can be linked)
<Please note> If you make a reservation for more people than the above capacity, or if the number of people exceeds the capacity after making a reservation, the number of sites you can use will automatically increase.

*The number of children is counted as elementary school students and above. Preschool children (under elementary school age) are not included in the above number limit.
*For the number of "children" below, please select the number of children of elementary school age or older.
*Please enter the number of preschool children in "Question for Customers 3" below.

■About canceling reservations
When canceling a reservation, please confirm the date and time of use. 24 hours before
Cancellations made after that will be subject to cancellation charges 100%.

■For reservations for groups of 41 or more people
Please contact us by calling the store below or using the form below.
https://form.run/@kanri-1676803481

■About cooperation in preventing infectious diseases
If you have a body temperature of 37.5℃ or higher on the day of the temperature check, you will not be allowed to enter the store. Please refrain from visiting the sites.

☎: 080-6693-7025 [Telephone reception hours: 10:30-20:00]
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

If there are preschool children (less than elementary school students), please select the number of children.
(For the number of children over elementary school age, please select the number of children at the top.)

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.