Đặt bàn tại Katsukichi Hibiya International Building

■ For customers with the following reservations, please contact the store directly. Reservation on the dayReservation for more than 13 peopleReservation for lunch box Inquiries by phone: 03-6205-4919 [Reservation of the course] ■ Seats are not specified. Please note. ■ If you do not contact us after 15minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late as it may be unavoidable. ■ The number of courses can be changed or canceled up to the previous day. ■ Business Hours [Monday to Friday] 11:00~16:00(L.O.15:00)17:00~22:00(L.O.21:00)

* [Regarding seats for visitors] Even if the reserved seats on this site are full, we will reserve seats for visitors separately. During opening hours (11:00 and 17:00), you can often be seated without lining up. Thank you very much.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.