Đặt bàn tại Coast Beach Club & Bistro - Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

If you would like to request any menus except plans stated below, please reserve ‘seat booking only’If you encounter any issues such as reservations are not available at your requested time and / or number of persons, please contact us at +66 038714981
trên 60 tuổi
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.