Đặt bàn tại RESTAURANT Chez Masa

▶Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶If you cannot contact us after the reservation time is over 30 minutes, we may unavoidably cancel it, so please contact us if you are late. ▶Please contact the store directly for bookings of 11 people or more and accompanied by children. Inquiries by phone: 026-224-8007

Yêu cầu

If you have any allergies or foods you do not like, please fill in.
Please fill in if you would like a message plate for your celebration. Example) Happy Birthday ○ ○

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.