Đặt bàn tại Ebisu YORONIKU

We take reservations for the next month from 3:00 p.m. of 1st of every month.

▶︎Sorry, we take no seat assignments.
▶︎Please confirm us in the requiring box in case if you have any allergies or any unfavorable foods.
▶︎The reservation will be canceled in 15 minutes from the reservation time with no notifications.
▶︎We do not take any reservations from any representatives.
▶︎Starters will be served with drinks (500yen).

Your credit card information will be used only to guarantee your reservation. No debit will be done beforehand.
********************************
Cancel Policy
Cancellation charge will be guaranteed from 24 hours before the reservation time.
********************************

Direct phone number: (+81) 50-3134-4629

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.