Đặt bàn tại FIORIA Roppongi

Yêu cầu

アニバーサリープランを選択されたお客様は、メッセージをご記入ください。
例)HappyBirthday 〇〇ちゃん
会員の方はチェックをお願いします。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.