Đặt bàn tại GARDEN HOUSE Shinjuku

■■■■GARDEN HOUSE SHINJUKU■■■■

▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seating.
▶If we are unable to contact you within 10 minutes of your reservation time, we may be forced to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are going to be late.
▶We may have a 90-minute limit during peak times. Thank you for your understanding.
▶For reservations of 9 people or more, please contact the store directly.
▶There is a limited number of child chairs, so we may not be able to accommodate your request.

Phone inquiries: 050-3177-8851
dưới 11 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.