Đặt bàn tại GINZA RIN NISHIMURA

▶ If you can not contact us after 30 minutes of reservation, we may be forced to cancel it, so please contact us if you are late.
▶ Please contact the store directly when using a private room, 7 people or more, or when booking a child. Inquiries
by phone: 03-3575-5677

Yêu cầu

If you have any allergic ingredients or ingredients that you are not good at, please fill in. (You may be able to prepare if you can fill in what you like instead.) If there is no, please fill in None.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận