Đặt bàn tại Grand Baobab(グランド バオバブ)

"""Gourmet Food, Cozy Stories and Wine"" Opens 19th November

Did you know that all 3 restaurants of French no Mori drew their concepts from the magical world of ""The Little Prince""? This November, guests will have a chance to visit all three restaurants while enjoying an autumn feast accompanied by a wine menu inspired by the author of ""The Little Prince"".


------------------------------------------------------------------------------

Hours
Lunch: 11:30 - 15:30 (Last admission 13:00)
Dinner: 17:30-21:30 (Last admission 19:00)
*Please call for same day / day before reservations.

Closed: Wednesdays"
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please select how you will be arriving.
Please write down the ages of any accompanying children. (We do not accept children aged 10 and under.)
How did you hear about us?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.