Đặt bàn tại Fresh Connection - Hilton Tokyo Bay

▶Fresh Connection Open 7:00am / Close 11:00pm
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

Please hope fill of the masthead of cake.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.