Đặt bàn tại Sky Barbecue TENKU - Hotel Plaza Kobe

料理は必ず人数分の大人の方の料理プランを選択してください。
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

当施設を何でお知りになりましたでしょうか
お客様のお住いの地域をお教えください(企業など団体でのご利用の場合はその所在地)

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.