Đặt bàn tại Onikuya Keisuke Sannanbou

▶ Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶ If you can not contact us after 30 minutes of reservation, we may be forced to cancel, so please contact us if you are late.
▶ Please contact the store directly when making reservations for more than 7 people.

☎Inquiries by phone: 03-3446-2929
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have allergic ingredients, please fill in.
If you are a celebratory customer and want a plate, please fill in the content.
Where did you know our shop?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.