Đặt bàn tại Teppanyaki Yamato - 三笠会館本店

[Regarding reservation]
■ In case of reservation with more than 11 people, please contact directly to the restaurant.
TEL: 03-3289-5663

[About cancellation]
■ Please contact cancellation 2 days in advance.
※ The cancellation which we did not contact on the previous day, we have received 100% of the meal price.
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

If you have allergic ingredients, please fill in.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.