Đặt bàn tại Teppanyaki Yamato - 三笠会館本店

[Regarding reservation]
■ In case of reservation with more than 11 people, please contact directly to the restaurant.
TEL: 03-3289-5663

[About cancellation]
■ Please contact cancellation 2 days in advance.
※ The cancellation which we did not contact on the previous day, we have received 100% of the meal price.
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

If you have allergic ingredients, please fill in.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.