Đặt bàn tại Yakiniku Motobu Farm Kokusaidori

▶Reservation times are in Japan time, so please take into consideration any time differences. ▶If we are unable to contact you within 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are going to be late. ▶Please note that we cannot accept reservations when the restaurant is crowded. Approximately 90 minutes ▶For reservations of 37 or more people, please contact the store directly. Phone inquiries: 098-860-7511
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Where are you from?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.