Đặt bàn tại Tosaryori Neboke Marunouchi

▶Request of a table preference will be subjected to availability.
▶Let us know when you will be late. After 30 minutes, the reservation will be canceled.
▶Specify ingredients in case of food allergy, in the space provided.
▶There will be cancellation charge.
Scheduled day 100%
Previous day 50%
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.