Đặt bàn tại Tosaryori Neboke Shinjuku

顔合わせ/各種お祝いにはこちらがおすすめhttps://www.tablecheck.com/shops/neboke-shinjuku/reserve?menu_lists%5B%5D=5ceb9dcd9516e8b2330021fe
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.