Đặt bàn tại Rakuzenkakinuma

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If we are unable to contact you 15 minutes after your reservation time, we may have no choice but to cancel your reservation.
▶Only children of junior high school age and older who can eat the same menu as adults can make reservations online.
▶Please contact the restaurant directly if you are coming with children under junior high school age.
▶We are unable to accommodate vegetarian, vegan, gluten-free, halal, etc.

Cancellation Policy
The following cancellation fees will be charged
On the day of the event: 100%.
The day before: 50%.

Inquiry by phone: 075-771-1777

Yêu cầu

When making a reservation, we will ask you about any food allergies or dislikes. Please let us know including the number of people.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.