Đặt bàn tại SIO syuji hijikuro

[Business hours]
《Lunch☼》
12:00~15:00 (13:30L.O.)

《Dinner☽》
①18:00~
②19:00~
③20:00~(LO20:30)


【Regular holiday】
Irregular holidays *Please check the News page or call us.


[Information from SIO syuji hijikuro]
・Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.・

30 minutes of reservation time If you are unable to contact us after this time, we may inevitably cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late.・
9 people or more For reservations, please contact the store directly.

☞【SIO syuji hijikuro Google Map】

☞【SIO syuji hijikuro Instagram】

【Telephone inquiries: 011-676-9220 】
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know. If "None", please write "None".
Would you like a message plate for an anniversary, etc.?
If you use the anniversary plate, please write the contents of the message plate.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.