Đặt bàn tại LA BOUTIQUE de Joel Robuhon Marunouchi Brick Square

**** This is the take-out reservation page for the Marunouchi Brick Square store . **** <Notes> Please note that if you do not contact us and you are 60 minutes or more behind the specified time, we will automatically cancel it and we will not refund it. ▶ Online reservations will be accepted until 19:00 two days before the desired date of receipt. ▶ We cannot make any changes after making a reservation. If you want to change it, please cancel and make a reservation again. ▶ In the following cases, please contact us by phone.・ Reservations after online reservations are accepted ・ Orders of 11 or more, other inquiries Telephone inquiries: 03-3217-2877

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.