Đặt bàn tại Kaga Cuisine Mahoroba / Kanazawa Hakuchoro Hotel SANRAKU

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If you cannot contact us after the reservation time of 〇 minutes, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ▶ For reservations for 13 people or more, please contact the store directly. Inquiries by phone: 076-222-1607
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

アレルギー食材がございましたら、ご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.