Đặt bàn tại Tokyo Sushi Academy Tsukiji

▶New workshop " OMAKASE Sushi Workshop will start on Feb 1st 2020. We open "OMAKASE Sushi Workshop" reservation NOW! This Workshop is held in ENGLISH!!!!


E-mail
support@sushiacademy.co.jp

Yêu cầu

If you have any food allergies, please be sure to mention here
How do you know about this workshop?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.