Đặt bàn tại Tokyo Sushi Academy Tsukiji

▶Experience Tsukiji!!
【OMAKASE × SUSHI × WORKSHOP】
~sushi making and tasting experience in the heart of Tokyo~
Sign up for our 90min Sushi Workhop in English offered by Tokyo Sushi Academy!!

E-mail
support@sushiacademy.co.jp

Yêu cầu

If you have any food allergies, please be sure to mention here
How do you know about this workshop?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.