Đặt bàn tại Setsugekka Satoru Tanaka

Reservation
● Reservation is possible for 2 people.
● Please contact the store directly when entering a store with children or making a reservation for 9 or more people.
● Please be aware that seats may not be available upon request.
● If you are unable to contact us after 30 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late as it may be unavoidable.
● The contents are examples. Please contact us for more information.
● Price is tax excluded. Separately, 5% service charge and consumption tax are charged.

Cancellation
● Please note that 100% of the course fee will be charged as a cancellation fee for
cancellation on the day or without notice.

Inquiries by phone: 052-211-8829

Yêu cầu

● If you have any allergic ingredients, please enter them. We will respond as much as possible.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.