Xin lỗi

THE ROOFTOP 吉祥寺パルコ店 không chấp nhận đặt bàn trực tuyến vào lúc này.