Hindi makapagpareserba

THE ROOFTOP Kichijyoji PARCO ay hindi tumatanggap ng mga online reservation sa ngayon.