Đặt bàn tại TEA AND BAR - THE THOUSAND KYOTO

◆Please note that we may not be able to accommodate your request for a seat. ◆Reservation cancellation 2 days before the date of use - 100% cancellation fee will be charged. Please note. ◆We can prepare up to one message plate per group. From the second ticket onward, we charge 600 yen for each ticket. *Please enter your desired message in the request field. Ex) Happy Birthday 〇〇. Happy Wedding 〇〇&〇〇. *Please limit your message to 20 characters or less.
dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Please tell us if you have any allergies. If you have an allergy, please fill out the allergy input form from the link provided on the reservation confirmation screen or in the reservation confirmation email.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.