Đặt bàn tại TWO ROOMS CAFE|GRILL|BAR NIHOMBASHI

・For bar bookings, please contact the restaurant directly
・The reservation may be released 20 minutes from reservation time.
・Please contact us if there are children in your party, if you have allergies or any other requests.
・Please note that table requests are subject to availability and are not confirmed.
・DRESS CODE : Smart Casual

For inquiries, please call at +81 3 6262 3177
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

アレルギー食材がございましたら、ご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.