Đặt bàn tại Wakakaiseki Yamatokan

▶If you have any allergies or other dietary restrictions, please let us know when you make your reservation.

▶The courses in our Lunches and dinners may vary, depending on what is available from our suppliers.
dưới 10 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

If you have any allergies or other dietary restrictions, please let us know.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.