Đặt bàn tại Yakiniku Champion NAKAME+

◆ If you are late for more than 15 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
◆We'd appeciate it if you could finish having your dinner within 2 hours at our restaurant.

<Cancellation policy>
If you would like to cancel your reservation, please contact us at least 36 hours prior to your reservation time. You can cancel it on the website, but we would appreciate it if you could contact us by phone.
For cancellations after the cancellation deadline, a 100% cancellation fee will be charged.

Yêu cầu

Do you have any food allergies?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.