จองที่ร้าน Ariacara - Hotel Nikko Alivila

For online reservations, there are various settings such as the reservation period (up to 60 days later), the number of people (up to 12 people), and so on. If you cannot make a reservation on the web, please contact us by phone. ▶ The displayed charge includes tax and service charge ▶ Please enter the number of people in the number field below, not the number of meals ordered. (Adults: junior high school students and above, children 6-12 years old, infants 0-3 years old) ▶ Cancellation and change of number of people: 50% will be charged 3 days before the reservation and 100% of the meal fee will be charged 2 days before the reservation. Please note. In addition, if you cannot contact us after 15 minutes of the reservation time, we may be forced to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late. Restaurant Reservation Section ☎: 098-989-9021 (9:00 to 19:00)
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Are you staying at our hotel on your reservation date?
If yes, please fill out the name of a group's representative and an arrival date as the below Request.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.