Đặt bàn tại Ariacara - Hotel Nikko Alivila

For online reservations, there are various settings such as the reservation period (up to 60 days later), the number of people (up to 12 people), and so on. If you cannot make a reservation on the web, please contact us by phone. ▶ The displayed charge includes tax and service charge ▶ Please enter the number of people in the number field below, not the number of meals ordered. (Adults: junior high school students and above, children 6-12 years old, infants 0-3 years old) ▶ Cancellation and change of number of people: 50% will be charged 3 days before the reservation and 100% of the meal fee will be charged 2 days before the reservation. Please note. In addition, if you cannot contact us after 15 minutes of the reservation time, we may be forced to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late. Restaurant Reservation Section ☎: 098-989-9021 (9:00 to 19:00)
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

当日、ホテル日航アリビラにご宿泊ですか? はい、の場合ご到着日とご宿泊代表者名(予約者名と異なる場合のみ)をご要望欄へご入力ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.