จองที่ร้าน Alter Ego

▶ Please note that the seat specification may not meet your request.
▶ If you can not contact after 15 minutes of booking, please contact us if you are late as it may be treated as cancellation.
▶ Please contact the store directly when booking for more than 9 people.
▶ Children are limited to the age of the course. For elementary school children and younger children and preschoolers, please contact the store directly.

Inquiry by phone: 050-3184-4001

การร้องขอ

Please fill in if you have any allergens.
※ We will correspond as much as possible, but it may be difficult to change the menu on the day, so please inform us in advance when making your reservation.
※ Please note that we can not cope with food restrictions such as vegetarian and vegan menu.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป