จองที่ร้าน La patisserie by Aman Tokyo / Aman

▶Please place your order by 3pm, 3 days in advance.
▶No changes can be made after the booking has been made. If you wish to change your booking, please cancel it and book again. 
▶Please note that no refunds will be given for cancellations made on the day without prior notice.

********************************************************************************

《Allergies and special requests》
We are unable to accept orders by online, please contact us directly.

《Pick-up times》
Weekdays: 11am to 7.30pm
Saturdays and public holidays: 11am to 6:30pm
Please make sure you come to the shop during these hours.
*Close on every Sunday

********************************************************************************
《Contact us》
Aman Tokyo Restaurant Reservations (direct line) 10am to 7pm
03-5224-3339
amantokyo.fbres@aman.com

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.