จองที่ร้าน Da Vinci - ANA InterContinental Tokyo

[As for the designation of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned. 】
※ For the convenience of the space of the seat, we will reserve up to 6 people.
※ If you are canceled or late, please contact us.
(If there is no contact even after 30 minutes or more of reservation time, we will cancel automatically.)
※ Please be sure to order one drink per person.
※ All seats are smoking seats.
(Including cigars and pipes) (Please understand that the smell of tobacco will be done even in a private room.)
* Minors can not use it even if accompanied by a guardian.
There is a possibility to change some menus ※. For details, please contact the store.
※ Dress code: smart casual (Please refrain from entering in light wear such as tank top, beach sandals.)
* Consumption tax 8% separately and service charge 13% will be added separately.
※ Please inform us of the use (birthday, entertainment etc.) and food allergy etc.

คอร์ส

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.