จองที่ร้าน Surya Café - ANSA Okinawa Resort

▶ Please understand beforehand that we may not be able to comply with your request regarding the selection of your seat.
▶ If you are late for more than 30 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
▶ There is limited seating for online reservations. If you can not make a reservation at your desired time, please contact us by phone.
▶ Reservations of more than 10 people are received by phone.

ANSA Okinawa Resort +81 (0) 98 963 0123
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please let us know if you have any allergies.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน