จองที่ร้าน Domestic

[Business Hours]
<Monday - Thursday.
Lunch 11:30 a.m. - 2:00 p.m. (L.O. 14:00)
Dinner 17:00 - 24:00 (FOOD L.O. 23:00 / DRINK L.O. 23:30)
<Friday, Saturday and before the national holiday.
Dinner 17:00 - 25:00 (FOOD L.O. 24:00 / DRINK L.O. 24:30)
Closed: Sunday and national holiday

[Notes]
 Seating time is 2 hours and 30 minutes from the time of your reservation.
  The day before a Friday, Saturday or a national holiday may be a two-hour service depending on the congestion. Thank you for your understanding in advance.
 Please be sure to let us know if you are late, as we may have to cancel your appointment if we cannot get back to you after 15 minutes.
 If you want to change or cancel your reservation on the day of the course, you will be asked to pay only for the food.
TEL:052-485-7888
Please note that it is not possible to move your seat once you are seated.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.