จองที่ร้าน Japanese "Konohana" - Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers

※ to 10% service charge included the list price of the described, it will be subject to a consumption tax.
※ If you have Welcome Customers of allergies, please contact feel free to dish contents to staff.
※ There is a case to change some cooking content by buying situation, or content-Ready-To-Eat, etc. change. Please note.
※ The image that has been posted on the menu is an example image of the past of the cooking.

"Konohana" direct dial: 045-411-1146 Hours: 10:30 to 21:30

การร้องขอ

Customers with food allergies, please let us know in advance.
※ Customers with severe food allergy symptoms, there is a case to be refused for safety.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.