จองที่ร้าน BEIGE ALAIN DUCASSE TOKYO

DRESS CODE / 连衣裙代码
▶Please refrain from visiting the restaurant wearing casual clothing (T-shirts, Tank top, Short-pants, Sandals.).
 请不要穿着休闲服装(短裤,凉鞋等)来餐厅。
▶If there is no availability showing please call us directly on +00 81 3 5159 5500 as we may be able to help.
▶Please inform us if you wish to use our parking.
▶Please let us know if you have any food allergies or special requests for special occasions (birthday, business meeting, etc.)
▶The children are welcomed from 12 years old and more.
▶For a group reservation of 5 and more, please contact us directly.
▶No smoking is allowed inside the restaurant.


For inquiries
Tel: 03-5159-5500
E-mail: info@beige.co.jp 

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป