จองที่ร้าน BEIGE ALAIN DUCASSE TOKYO

DRESS CODE / 连衣裙代码
▶Please refrain from visiting the restaurant wearing casual clothing (T-shirts, Tank tops, Short-pants, Sandals.).
Men are recommended to wear jackets or collared shirts.
Light clothing may result in refusal of entry.
 请不要穿着休闲服装(短裤,凉鞋等)来餐厅。
▶If there is no availability showing please call us directly on +00 81 3 5159 5500 as we may be able to help.
▶Please inform us if you wish to use our parking.
<Length: 5m30cm, Width: 2m5cm, Height: 2m, Weight: 2,300kg>
▶Please let us know if you have any food allergies or special requests for special occasions (birthday, business meeting, etc.)
▶The children are welcomed from 12 years old and more.
▶For a group reservation of 5 and more, please contact us directly.
▶No smoking is allowed inside the restaurant.
▶Please be considerate when taking pictures inside the restaurant so that other customers are not captured.
▶ Business hours
 ・Lunch 11:30 ~ 15:30 (L.O.13:30)
 ・Afternoon tea 13:30 ~ 15:30
 ・Dinner 17:30 ~ 22:00 (L.O.20:00)


For inquiries
Tel: 03-5159-5500
E-mail: info@beige.co.jp 

การร้องขอ

Children are 12 years old or older.
We recommend that men wear a jacket. Please refrain from wearing light clothing such as T-shirts, shorts, sandals, and sportswear. Please note that wearing a jacket is optional in the summer, but please come wearing a collared shirt.
If you cancel on the day of your reservation, we will charge you a cancellation fee for the number of people in the course fee. The same applies if you reduce the number of people in your reservation, so please be careful. Thank you for your understanding.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.