จองที่ร้าน Benoit

Please inform us about your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.
 Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.
Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy.
Regarding the designation of the seat, we may not be able to comply with your request, so please understand in advance.
For reservations of more than 8 people, please let us know the menu guidance and suggestions, so please call me first.
Guests must be 12 years or older.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.