จองที่ร้าน Buttermilk channel Yokohama

◆ We only accept dinner time for reservation.
◆ Online reservation will be accepted up to one month ahead.
◆ Please inform us about food allergies etc.
◆ For reservations with more than 〇 people, please contact us by phone ().
◆ If you are late for more than 〇 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please contact us if you have any food allergies, requests or questions.
Please contact us if you are bringing children, entering the store with a stroller, using a child chair, or bringing a pet.
*We do not accept requests for seats (seats on the edge, window side, sofa, wider seats, etc.) in the request column or survey column. (Please understand that there are more requests than the number of seats)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.